Általános Szerződési Feltételek

1. Regisztráció 

A regisztrációhoz a résztvevőnek ki kell töltenie a regisztráció során felkínált űrlap kötelező mezőit. A résztvevő köteles a regisztráció során a kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. Az adatok rögzítését követően a résztvevő értesítőt kap és az ebben található linkre kattintva tekintheti meg regisztrációját. A regisztrált adatok a résztvevő által bármikor ellenőrizhetők, módosítás, törlés ld. 6. pont. 

2. Árak

A www.timelessevent.hu, illetve a rendezvények weboldalain feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t (27%, 18%, 5%). A Timeless Event Kft. fenntartja a jogot, hogy a feltüntetett árakat, költségeket, díjakat, valamint az alkalmazott átváltási árfolyamot bármikor egyoldalúan megváltoztathatja. 

3. Pénznemek, átváltási árfolyam 

A szolgáltatás ára, valamint a szállítási költségek és esetleges egyéb díjak HUF vagy EUR pénznemben egyenlíthetők ki. Online bankkártyával történő fizetés esetén amennyiben a résztvevő a fent említett pénznemektől eltérő pénznemű bankszámláját terheli meg, akkor azt a résztvevő bankszámláját vezető bank a HUF vagy EUR pénznemben teljesítendő összegnek megfelelő értékkel terheli meg. A www.timelessevent.hu, illetve a rendezvények weboldalain EUR pénznemben feltüntetett árak a HUF pénznemben feltüntetett árakhoz igazodnak. 

4. Fizetési lehetőségek és feltételek 

A fizetés módját a résztvevő a szolgáltatáskor választhatja meg a felkínált lehetőségek közül. A megrendelt szolgáltatást banki átutalással és online bankkártyás fizetéssel is kiegyenlítheti. 

A résztvevő az egyes fizetési lehetőségeket az alábbi feltételekkel veheti igénybe:

A Timeless Event Kft. a szolgáltatásról küldött automatikus értesítőben, valamint a hivatalos visszaigazolásban megküldi bankszámlaszámait, amelyek ezen kívül a www.timelessevent.hu, illetve a rendezvények weboldalain is megtalálhatók. Banki átutalás esetén a résztvevő a szolgáltatáskor - név, rendezvény megnevezése közleményben történő feltüntetésével - köteles a Timeless Event Kft. megfelelő pénznemű bankszámlájára átutalni a megrendelt szolgáltatás költségeit. Az átutalt összeg megérkezéséről a Timeless Event Kft. számlát küld a regisztrációs lapon feltüntetett adatok szerint. 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5. Szolgáltatás menete 

A Timeless Event Kft. a hozzá beérkezett jelentkezésről, az abban rögzített információkkal együtt a megadott e-mail címre haladéktalanul automatikus értesítőt küld, melyben a résztvevő ellenőrizheti a részleteit. Az automatikus értesítő hivatalos visszaigazolásnak minősül, mely alapján a jelentkező és a Timeless Event Kft. között szerződés jön létre. 

6. Szolgáltatás módosítása, törlése 

Az egyes rendezvények weboldalán rögzített regisztrációt a résztvevő a rendezvény előtti két hétig bármikor szabadon módosíthatja vagy törölheti. Ebben az esetben a résztvevőnek a kért módosításait, illetve törlési igényét e-mailben kell jeleznie a Timeless Event Kft. részére az aktuális rendezvény regisztrációért felelős személye felé. A Timeless Event Kft. a hozzá beérkezett módosítási vagy törlési igényről a beérkezésétől számított 48 órán belül hivatalos visszaigazolást küld, amely tartalmazza a szolgáltatás módosított adatait, illetve a törlés elfogadását. Ezen hivatalos visszaigazolással a korábbi szolgáltatás alapján a Timeless Event Kft. és a jelentkező közötti szerződés a visszaigazolás dátumának napján megszűnik. A szolgáltatás redukálása esetén az eredeti ár, valamint a módosított ár közötti, a résztvevő által már kifizetett különbséget a Timeless Event Kft. a résztvevőnek visszafizeti. A szolgáltatás törlése esetén ugyanezekkel a feltételekkel a teljes ár 70%-a kerül visszafizetésre. 

Egyes rendezvények esetében a rendezvény helyszín saját lemondási feltételei irányadóak, mely alapján a fentebb meghatározott lemondási feltételek változhatnak.

7. Reklamáció, elállás 

A Timeless Event Kft. a beérkezett reklamációt 8 munkanapon belül megvizsgálja, melynek során a résztvevőtől e-mail útján további információt kérhet. A Timeless Event Kft. a reklamáció vizsgálati eredményéről értesítőt küld. Az elállási szándékát a jelentkező a Timeless Event Kft. felé írásban, e-mailben vagy postai úton köteles jelezni. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a jelentkező nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállási nyilatkozat Timeless Event Kft.-hez történő megérkezése napján a Timeless Event Kft. és a résztvevő közötti szerződés megszűnik, melyről a Timeless Event Kft. értesítőt küld. 

8. Korlátozások 

A korlátozás azt jelenti, hogy a Timeless Event Kft. nem köteles a szerződésből eredő kötelezettségeit mindaddig teljesíteni (pl. szállás lefoglalása), amíg a jelentkező nem teljesítette a szerződésben foglalt rá vonatkozó kötelezettségeket (pl. banki átutalás esetén a teljes fizetendő összeg teljesítése). A Timeless Event Kft. korlátozhatja azon résztvevők szolgáltatásait, akik banki átutalásos fizetési mód kiválasztását követően a teljes fizetendő összeget csak részben teljesítették. 

Ebben az esetben a szolgáltatás függő státuszba kerül, amelyről a Timeless Event Kft. értesítőt küld. A részben teljesített szolgáltatás a Timeless Event Kft.-hez történő beérkezésétől számított 8 naptári napig marad függő státuszban. Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban fizetendő teljes összeg ki nem egyenlített része e határidőn belül nem érkezik meg a Timeless Event Kft. bakszámlájára, a Timeless Event Kft. és a jelentkező közötti szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik, amiről a Timeless Event Kft. a résztvevőnek értesítőt küld. A szerződés ilyen módon történő megszűnése esetén a Timeless Event Kft. a résztvevő által már kifizetett összeget a résztvevőnek visszafizeti. A Timeless Event Kft. korlátozhatja, adott esetben visszautasíthatja azon résztvevők szolgáltatásait, akik korábbi rendeléseik során a készpénzben (utánvét) történő fizetési mód kiválasztását követően a megrendelt szolgáltatást nem vették át a szolgáltatásban rögzített kiszállítási címen. A Timeless Event Kft. nem köteles teljesíteni azon szolgáltatásokat, amelyekről alapos okkal feltételezhető, hogy a Timeless Event Kft. ellen irányulnak, vagy a Timeless Event Kft. működését bármilyen szempontból veszélyeztethetik, illetve a Timeless Event Kft. szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy ellehetetlenítik. Visszautasított szolgáltatás esetén a Timeless Event Kft. a szolgáltatáskor a vevő által kifizetett árat és szállítási költséget visszafizeti. A szolgáltatás visszautasításáról hivatalos visszaigazolás helyett a Timeless Event Kft. a szolgáltatás beérkezésének időpontjától számított 48 órán belül értesítőt küld a résztvevőnek. A szolgáltatás visszautasítását a Timeless Event Kft. a jelentkező felé nem köteles indokolni. 

9. Számla 

Az egyes rendezvények weboldalán végrehajtott szolgáltatásról a Timeless Event Kft. részletes számlát állít ki a jelentkezőnek. A szolgáltatásokért kiállított számla magyar nyelven készül, külön kérés esetén készülhet kétnyelvű számla angol és magyar nyelven. A jelentkező a számlát a jelentkezési lapon feltüntetett postai címre kapja meg. 

10. Visszafizetés 

Amennyiben a Timeless Event Kft. és a jelentkező között létrejött szerződés bármilyen okból való megszűnése, módosítása, illetve a szolgáltatás visszautasítása esetén a Timeless Event Kft.-nek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, azt a következő feltételekkel teljesíti. 

A Timeless Event Kft.-nek visszafizetési kötelezettsége akkor keletkezik, ha a szerződés módosítása, megszűnése vagy a szolgáltatás visszautasítása előtt a résztvevő már egészben vagy részben teljesítette fizetési kötelezettségét. A Timeless Event Kft. visszafizetési kötelezettségét a szerződés megszűnésétől, illetve a visszautasított szolgáltatás esetén az erről küldött értesítő dátumától számított 30 napon belül teljesíti. A Timeless Event Kft. visszafizetési kötelezettségét a résztvevő igénye alapján banki átutalás útján teljesíti. A visszafizetéssel kapcsolatos részleteket és igényeket a Timeless Event Kft. a résztvevővel e-mailben egyezteti. 

11. Értesítők, visszaigazolások 

Az értesítő egy olyan e-mail, amit a Timeless Event Kft. a résztvevőnek a résztvevő által megadott e-mail címre küld minden olyan esetben, amikor egy fontos ügyintézési lépésről ad tájékoztatást, vagy amikor egy szükséges ügyintézési lépés megtételére hívja fel a résztvevőt. 

A Timeless Event Kft. különösen az alábbi esetekben küld értesítőt:

​12. Hírlevél 

Az egyes rendezvények weboldal hírlevél szolgáltatás mindenki számára elérhető. A regisztrált résztvevők a regisztráció során jelezhetnek e szolgáltatás igénybevételére. A hírlevél szolgáltatásról minden résztvevő bármikor leiratkozhat. Ez történhet a hírlevélben elhelyezett hírlevélről leiratkozás link segítségével, a Timeless Event Kft. küldött e-mail vagy postai levél segítségével.